Nasze czasopisma

Wydajemy 3 czasopisma naukowo-edukacyjne, w których wszystkie artykuły naukowe podlegają podwójnej recenzji:

Gdzie jesteśmy

    Wydawnictwo ALUNA
    Z. M. Przesmyckiego 29
    05-510 Konstancin-Jeziorna